SEMINARI ONLINE #EducaciónSexual #Educación Popular

⌈català⌋ / ⌈español⌋ 

⌈català⌋

SEMINARI ONLINE #EducacióSexual #EducacióPopular

‘Educació Popular i Educació Sexual Integral: Monitoratge en el marc dels instruments internacionals de drets humans i l’Agenda 2030. Perspectives des d’Amèrica Llatina i Catalunya’

El Seminari Online ‘Educació Popular i Educació Sexual Integral: Monitoratge en el marc dels instruments internacionals de drets humans i l’Agenda 2030. Perspectives des d’Amèrica Llatina i Catalunya’ és un conversatori entre dues expertes en incidència política en drets humans de les dones:

Durant el seminari-conversatori s’han tractat el següents temes relacionats amb un dels eixos clau per a la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius, l’educació sexual integral:

  • Educació popular, educació sexual integral i Drets Sexuals i Reproductius
  • Educació popular feminista: què és, com s’implementa. Teoria i pràctica a Amèrica Llatina i Catalunya
  • Com s’implementa l’educació sexual integral en el marc de l’educació popular i en els contextos d’educació formal i no formal establerta.
  • Com monitorar l’educació popular i l’educació sexual en les polítiques públiques locals i en els espais globals: instruments i agendes regionals i internacionals de drets humans: Consenso de Montevideo, Plataforma d’Acció de Beijing, Agenda 2030, etc.
  • Experiències/propostes de monitoratge i seguiment: Mira que te Miro a Amèrica Llatina o l’eina elaborada per l’Agenda 2030 Feminista: Monitoratge dels Drets Sexuals i Reproductius a l’Agenda 2030 de Catalunya: un instrument d’incidència feminista.

El seminari, realitzat online a Barcelona el 29 de novembre de 2019 ha sigut possible gràcies a la col·laboració de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Idioma del seminari: espanyol // Duració: 47 min

 

 

Sobre els Seminaris Online / Webinars de l’Agenda 2030 Feminista

Una de les accions d’incidència i alhora de sensibilització i coneixements compartits que dur a terme l’Agenda 2030 Feminista és la realització de seminaris online sobre incidència política en drets sexuals i reproductius en l’àmbit global però també regional i local, instruments de monitoratge, agenda 2030, educació popular i altres temes relacionats amb la garantia dels drets sexuals i reproductius i la incidència que podem fer des de les entitats i organitzacions de la societat civil, moviments socials, plataformes, i ciutadana en general.

Per dur a terme aquests seminaris online, comptem amb l’experiència de dues xarxes llatinoamericanes com són la Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM) i la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) que ens aporten i comparteixen coneixements, i que a més a més són aliades de l’Agenda 2030 Feminista en els diferents espais d’incidència política per garantir els Drets Sexuals i Reproductius.

+ informació sobre l’Aliança Agenda 2030 Feminista

Es tracta de poder enfortir-nos en les nostres capacitats d’incidència i de monitoratge i compartir coneixements amb companyes i expertes d’altres regions del món, de tal manera que sumem esforços, experiències i anem teixint aliances per poder garantir els Drets Sexuals i Reproductius amb més força.

 

 

⌈español⌋

SEMINARIO ONLINE #EducaciónSexual #EducaciónPopular

‘Educación Popular y Educación Sexual Integral: Monitoreo en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Agenda 2030. Perspectivas desde América Latina y Catalunya’

El Seminario Online ‘Educación Popular y Educación Sexual Integral: Monitoreo en el marco de los instrumentos internacionales de derechos humanos y la Agenda 2030. Perspectivas desde América Latina y Catalunya’ es un conversatorio entre dos expertas en incidència política para la garantia de los derechos humanos de las mujeres:

Durante el seminario-conversatorio se han tratado los siguientes temas relacionados con uno de los aspectos clave para la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la educació sexual integra:

  • Educación popular, educación sexual integral y Derechos Sexuales y Reproductivos
  • Educación popular feminista: qué es, cómo se implementa. Teoría y práctica en América Latina y Catalunya.
  • Cómo se implementa la educació sexual integral en el marco de la educació popular y en los contextos de educación formal y no formal establecidos.
  • Cómo monitorear  la educació popular y la educació sexual en las políticas públicas locales y en los espacios globales: instrumentos y agendas regionales e internacionales de derechos humanos: Consenso de Montevideo, Plataforma de Acción de Beijing, Agenda 2030, etc.
  • Experiencias/propuestas de monitoreo y seguimiento: Mira que te Miro en Amèrica Llatina y el Caribe o la herramienta elaborada por la Agenda 2030 Feminista: Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Agenda 2030 de Catalunya: un instrumento de incidencia feminista 

El seminario, realitzado online en Barcelona el 29 de novembre de 2019, ha sido posible gracias a la col·laboració de la  Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).

Idioma del seminario: español // Duración: 47 min

 

 

Sobre los Seminarios online / Webinars de la Agenda 2030 Feminista

Una de las acciones de incidencia y a la vez sensibilización y conocimientos compartidos que lleva a cabo la Agenda 2030 Feminsita, es la realización de seminarios online sobre incidencia política en Derechos Sexuales y Reproductivos en el ámbito global, pero también regional y local, instrumentos de monitoreo, Agenda 2030, educación popular i educación sexual integral, y otros temas relacionados con la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos y la incidencia que podemos hacer desde las entidades y organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, plataformas, y ciudadanía en general.

Red de Educación Popular Entre Mujeres (REPEM) y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC) que nos aportan y comparten conocimientos, y que además son aliadas de la Agenda 2030 Feminista en los diferentes espacios de incidencia política para garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos.

+ información sobre l’Aliança Agenda 2030 Feminista

Se trata de poder fortalecernos en nuestras capacidades de incidencia y de monitoreo, y compartir conocimientos con compañeras y expertas de otras regiones del mundo, de tal manera que sumemos esfuerzos, experiencias y vamos tejiendo alianzas para poder garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos con más fuerza.

Share: