SOBRE L’AGENDA 2030 FEMINISTA

Agenda 2030 Feminista

L’Agenda 2030 Feminista i els Drets Sexuals i Reproductius:

Enfortir capacitats d’incidència a l’agenda global 2030 i a l’agenda catalana.


Què és l’Agenda 2030 Feminista?                              

L’Agenda 2030 Feminista és una plataforma liderada per les entitats catalanes Creación Positiva i L’Associació Drets Sexuals i Reproductius, que treballen en defensa dels Drets Sexuals i Reproductius com a centre de la defensa dels Drets Humans de les Dones.

Del desembre de 2017 al febrer de 2020 l’Agenda 2030 Feminista, com a programa d’acció, ha comptat amb el finançament i suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). Podeu consultar-ne l’informe d’avaluació externa , elaborat per la consultora Estrella Ramil Paz, i l’informe d’auditoria.

Volem contribuir a la garantia real dels Drets Sexuals i Reproductius i que aquests Drets Humans de les Dones, inclosos en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, marquin les polítiques públiques de manera transversal a través del procés d’implementació de la mateixa agenda, tant a nivell local com global.

L’Agenda 2030 Feminista vol ser un espai de trobada d’entitats, grups, xarxes i moviments socials que compartim la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, dels Drets Humans de les Dones i del Feminisme com a prioritat dins de les nostres agendes d’acció i incidència quotidiana per tal de que l’Agenda 2030 incorpori una perspectiva feminista i de drets humans per tal de que es garanteixen els drets humans de les dones i els drets sexuals i reproductius.


Per què necessitem una Agenda 2030 Feminista?

L’Agenda 2030 estableix un ODS específic per a la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i les nenes (ODS 5) i metes de gènere en altres ODS però sense el reconeixement explícit dels drets humans de les dones que queda fora del document oficial i només s’integren en la seva declaració política . Val a dir que en la declaració política  es reconeix la importància de la transversalitat de gènere de la Plataforma d’Acció de Beijing i del Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament com a elements fundacionals.

A més, els drets sexuals de les dones i altres col·lectius no es reconeixen i els drets reproductius s’incorporen d’una manera molt acotada. La divisió sexual del treball es recull d’una manera molt feble I, el fet de confiar plenament en el creixement econòmic com a via per aconseguir el desenvolupament planteja seriosos dubtes des del feminisme.

Des del feminisme, entenem i visibilitzem el vincle evident que hi ha entre cada ODS, els drets humans de les dones i els drets sexuals i reproductius. Aquest vincle no està present en els 17 ODS oficials i,  per tant,  existeix el risc que l’Agenda 2030 estigui, des de l’inici, “deixant a molta gent enrere“. Si volem realitzar canvis estructurals que aportin a la transformació social és indispensable visibilitzar i treballar des d’aquest vincle.


Objectius i accions de l’Agenda 2030 Feminista

L’objectiu, alhora que acció principal i transversal del Programa Agenda 2030 Feminista és la Incidència Política que es realitza a nivell català, estatal, europeu, i global, a través de la participació als diferents espais mencionats, generant aliances i posicionaments comuns amb associacions, moviments i xarxes d’entitats catalanes, llatinoamericanes i europees.

Fem incidència per incorporar i garantir els drets sexuals i reproductius dins les polítiques públiques locals i globals. Participem de manera activa tant a nivell local com multilateral a espais com la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona de Nacions Unides (CSW) i el Fòrum d’Alt Nivell per el Desenvolupament Sostenible (HLPF) que tenen lloc anualment (a nivell regional com global) entre d’altres. La incidència es fa sempre des d’una perspectiva de gènere i de drets humans amb una mirada feminista interseccional.

Una de les accions per assolir aquest objectiu és l’elaboració d’un Instrument de Seguiment i Monitoratge de les polítiques públiques catalanes en relació als Drets Sexuals i Reproductius, que inclourà una proposta d’indicadors feministes, per tal que aporti a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya des d’una perspectiva feminista.

Per a l’elaboració d’aquest instrument, es crea el Grup de Monitoratge configurat per 11 entitats / xarxes catalanes vinculades a la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius des d’una perspectiva feminista interseccional: Assexora’tgn; Consell Nacional de la Joventut de Catalunya; CooperAcció; Dona Balàfia; Dones amb Empenta; Fundació Aroa; Fundació SURT; Mujeres Pa’lante; Platafoma LGTBIcat; Sida Studi i la Xarxa de Dones per la Salut, a més a més de les entitats que implementen el programa: Creación Positiva i L’Associació Drets Sexuals i Reproductius.

El Grup de Monitoratge treballa de manera col·lectiva a través de sessions de treball temàtiques dinamitzades per Almena Cooperativa Feminista, i amb el suport de seminaris implementats per expertes en instruments de monitoratge internacionals i incidència política, d’organitzacions d’Amèrica Llatina i el Carib (RSMLAC i REPEM), que afegeixen valor a la construcció de l’instrument a través de la seva experiència i coneixements en aquests temes.

L’Agenda 2030 Feminista també compta amb un document de recerca (pendent de presentació) a càrrec del Grup de Recerca Antígona, que descriu i analitza l’estat de la situació actualitzat dels Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya des d’una perspectiva de política pública i jurídica.


Els ODS seran feministes o no seran!

Per visibilitzar el vincle entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els Drets humans de les dones, i el Drets Sexuals i Reproductius, hem elaborat ODS feministes interseccionals com a proposta alternativa als ODS oficials aprovats per Nacions Unides.

Els ODS feministes s’elaboren en tres idiomes: català, castellà i anglès i es poden trobar a l’apartat de la web ODS FEMINISTES

Els ODS feministes han estat elaborats en diferents fases i la majoria d’elles amb la col·laboració de diferents entitats feministes com CooperAcció (ODS intro; ODS 3, ODS 4; ODS 5; ODS 10; ODS 11; ODS 13; ODS 16 i ODS 17), Enginyeria Sense Fronteres (ODS 6), Alianza por la Solidaridad (ODS 1 i ODS 12), For Gender Seal (ODS 2) i Fundació Aroa (ODS 8), i ha rebut el suport i finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

 


Aliança i Declaració Agenda 2030 Feminista

Un dels principals objectius de l’Agenda 2030 Feminista és la creació i consolidació d’una aliança per a la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, fer-los visibles i reals en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquesta aliança està formada per entitats i organitzacions de dones i feministes d’Amèrica Llatina i el Carib i Europa, va ser creada durant la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de Nacions Unides del 2018 (CSW62). Des d’aleshores l’aliança a treballat de manera conjunta i col·laborativa per consolidar la Declaració ‘Els drets sexuals i reproductius al centre de l’Agenda 2030 de Desenvolupament sostenible’ com un instrument col·lectiu d’incidència i difusió per situar els Drets Humans de les Dones a les agendes locals i globals. La Declaració es centra els següents eixos:

  • Educació Sexual Integral
  • Economia de les Cures
  • Laïcitat i Fonamentalismes
  • Avortament i Anticoncepció
  • Violències Masclistes
  • Discursos d’odi, estigma i discriminació

La Declaració que ha estat impulsada per més de 1500 entitats membres de l’aliança Agenda 2030 Feminista i s’ha presentat el 14 de març de 2019 durant la CSW63 a la ciutat de Nova York, està oberta a adhesions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓ ADHESIONS

 

 


FORMACIONS

Des de l’Agenda 2030 Feminista duem a terme formacions que s’enfoquen a aprofundir en l’Agenda 2030 per poder generar capacitats, coneixements i eines per a la incidència alhora que per al seu aterratge. A partir del treball amb referents de grups, entitats, institucions i professionals, i des de la transversalització de gènere i la interseccionalitat, veiem com fer seguiment i incidència en les agendes de Desenvolupament i dels Drets Humans de les dones, i en àmbits de polítiques públiques tant locals com globals. En aquesta línia les formacions plantegen estratègies per a conèixer les agendes, identificar com ens afecten quotidianament, com podem fer-les nostres i com aterrar-les. Per tant, treballem l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible per transformar-la i fer-la accessible a les realitats específiques de les participants i incorporar-les a les polítiques públiques que afecten a les dones.

→ Per més informació sobre les formacions: http://www.agenda2030feminista.org/esdeveniments/formacions/

→ Podeu contactar-nos via email: info@agenda2030feminista.org

 


+ Informació: www.agenda2030feminista.org  / info@agenda2030feminista.org

Document Descargable / Què és l’Agenda 2030 Feminista?