L’AGENDA 2030 FEMINISTA AL PARLAMENT EUROPEU: LA DEFENSA DELS DSIR ALS FÒRUMS GLOBALS

LA DEFENSA DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS ALS FÒRUMS GLOBALS

ACTE DE L’AGENDA 2030 FEMINISTA AL PARLAMENT EUROPEU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organització: Agenda 2030 Feminista i Grup dels Verds/ALE (MEP Ernest Urtasun)

Lloc: Parlament Europeu, Brussel·les (Sala: ASP05E0)

Dia i hora: 20 de novembre de 2019 / de 13:00h a 15:30h

 

AGENDA 2030 FEMINISTA

L’Agenda 2030 Feminista és un programa d’acció liderat per les entitats catalanes Creación Positiva i L’Associació Drets Sexuals i Reproductius, que treballen per a la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, com el centre dels drets humans de les dones.

El Programa, que compte amb el suport i finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), vol contribuir a la garantia real dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) i que aquests Drets Humans de les Dones, inclosos a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible marquin les polítiques públiques de manera transversal a través del procés d’implementació de l’agenda, tant a nivell local com global.

Els DSiR són drets de les dones i s’han de posar al centre de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. L’aproximació legal en drets humans expressada en els convenis internacionals i altres instruments de drets humans de les dones, és necessari però no suficient per un canvi significatiu de cultura que sustenta les relacions desiguals de gènere. És per això que des del feminisme interseccional treballem per canviar el paradigma patriarcal i per aconseguir una transformació social real, dotant de contingut polític feminista els instruments internacionals de drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

És per això que un dels principals objectius i alhora acció de l’Agenda 2030 Feminista, és la incidència política amb perspectiva de gènere i de drets humans, amb mirada feminista interseccional, per tal de incorporar i garantir els DSiR en les polítiques públiques locals i globals.

A nivell local, entre d’altres accions, s’està elaborant un instrument de seguiment i monitoratge de les polítiques públiques catalanes en relació als DSiR que inclourà una proposta d’indicadors feministes per tal que puguin aportar a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, des d’una perspectiva feminista interseccional. Per elaborar aquest instrument s’ha comptat amb un Grup de monitoratge representat per onze entitats/xarxes d’entitats catalanes vinculades a la defensa dels DSiR, que han comptat amb el recolzament d’expertes en instruments de monitoratge internacionals i d’incidència política d’Amèrica Llatina i el Carib.

A nivell global, a través de la participació en espais com la CSW i el HLPF (a nivell global i europeu), entre d’altres, s’estan generant aliances i posicionaments comuns amb associacions, moviments i xarxes d’entitats, principalment llatinoamericanes i europees. És per això que s’ha creat i consolidat en el darrer any i mig, una aliança per a la defensa dels DSiR, fer-los visibles i reals en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquesta aliança, formada per més de 1500 entitats i organitzacions de dones i feministes d’Amèrica Llatina i el Carib i d’Europa, ha treballat de manera conjunta per a la consolidació de la Declaració ‘Els Drets Sexuals i Reproductius en el centre de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible’, presentada durant la CSW63 i com un instrument col·lectiu d’incidència i difusió per a situar els Drets Humans de les Dones en les agendes locals i globals.

CONTEXT

Agendes globals i Drets Sexuals i Reproductius

Per un cantó, l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible estableix un ODS específic per a la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes: l’ODS 5, i fites de gènere en altres ODS, però no es reconeixen de manera explícita els Drets Humans de les Dones, quedant fora del document oficial. Només s’integra en la seva declaració política, i reconeix la importància de la transversalitat de gènere de la Plataforma d’Acció de Beijing i del Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament de El Cairo, com a elements fundacionals. Els drets sexuals de les dones i d’altres col·lectius no es troben reconeguts en els ODS i els drets reproductius s’incorporen de manera molt acotada.

Per una altra banda, l’any 2020 marcarà el 25è aniversari de la Plataforma d’Acció de Beijing i és un moment de revisió de la implementació d’aquesta agenda pels drets de les dones a nivell global, però també la necessitat de dotar de contingut la revisió, el seguiment i l’exigència d’una rendició de comptes pertinent des d’una perspectiva local i europea (proper Fòrum UNECE Beijing+25 a Ginebra, octubre 2019).

El nou Parlament Europeu 2019-2024

La composició del nou Parlament Europeu després de les eleccions europees de la primavera 2019: aliances, objectius i estratègies per a la garantia dels DSiR des de:

 • Comissió Drets de la Dona i Igualtat de Gènere
 • MEP for Sexual and Reproductive Rights (Membres del Parlament Europeu pels DSiR).
 • La xarxa de MEP All of Us.

Context global

L’increment dels fonamentalismes i extremismes estan atemptant contra la garantia dels drets humans i en particular contra els drets de les dones i persones LGTBI a tot el món. De manera global, l’increment de moviments i partits polítics d’extrema dreta, i fonamentalismes religiosos, representen un important retrocés en drets i tenen un impacte molt negatiu en els drets humans com són els DSiR, la salut, l’educació o la cultura. El Seminari Agenda 2030 Feminista organitzat per aquest programa el març passat, amb la participació del MEP Ernest Urtasun, va posar en evidència la necessitat d’aliances de les organitzacions de la societat civil en defensa dels drets humans a nivell local, europeu i global, i el treball conjunt amb les institucions i representants polítiques.

Malgrat les amenaces esmentades, i els atacs a les defensores dels Drets Humans de les Dones, els moviments feministes i de defensa dels drets de les dones s’han enfortit al carrer i estan més visibilitzades. Les mobilitzacions dels últims 8 de març, junt amb altres moviments de caire global, situen amb força els drets humans de les dones a les agendes col·lectives. No obstant, les dificultats per part d’aquestes organitzacions i moviments, davant la força dels fonamentalismes, fa necessari enfortir aliances transnacionals i establir sinèrgies amb les forces polítiques i governs progressistes i defensors dels Drets Humans de les Dones i de les persones LGTBI.

OBJETIUS

Vincular les agendes polítiques en defensa dels DSiR des de les organitzacions de la societat civil amb els/les representants polítics/ques en el context Europeu de cara la implementació i seguiment de les Agendes Globals tant de desenvolupament sostenible com Beijing+25 des d’una perspectiva de gènere i feminista:

 • Presentar la feina desenvolupada per el Programa Agenda 2030 Feminista tant a nivell local, europeu i global.
 • Conèixer quines són les estratègies i propostes del Parlament Europeu i en particular dels MEPs for Sexual and Reproductive Rights i la xarxa All of Us per a la garantia dels DSiR i en particular la seva vinculació amb les agendes globals com Beijing+25 i l’Agenda 2030.
 • Treballar amb representants polítiques al Parlament Europeu les estratègies d’incidència política per garantir els DSiR i que aquests siguin centrals a les agendes globals, a través de l’Aliança europea i llatinoamericana de l’Agenda 2030 Feminista i la feina conjunta amb les institucions europees.
 • Compartir les experiències de les xarxes Llatinoamericanes i del Carib en la incidència política a nivell local, regional i global de manera conjunta.

 

PROGRAMA

Lloc: Parlament Europeu, Brussel·les (Sala: ASP05E0)

Dia i hora: 20 de novembre de 2019 de 13:00h a 15:30h

13h-13h10 Benvinguda

 • MEP Ernest Urtasun & Representants de l’Agenda 2030 Feminista

13h10-14h L’Agenda 2030 Feminista: vinculant les agendes Globals i Europees en DSiR

Inputs des de les ONGs

 • Agenda 2030 Feminista: Montse Pineda & Almudena Rodríguez
 • Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC): Sandra Castañeda
 • Women in Development Europe+ (Wide+): Christa Wichterich

Reacció de les/els MEPs

 • MEP for Sexual & Reproductive Rights: MEP Petra de Sutter, co-presidenta / MEP Sophie In’T Veld, co-presidenta
 • MEP All of Us: MEP Irène Tolleret (10 min)

14h-14h15 – Pausa-dinar

14h15- 15h15 Sessió brainstorming: Membres del Parlament Europeu, ONGs i altres actors clau treballant estratègies comunes per posicionar la garantia dels DSiR al capdavant de les agendes europees i globals.

 • Amb la participació de Membres del Parlament Europeu, Diputada del Parlament de Catalunya, entitats i associacions de la societat civil, Kit Institute, l’Agenda Catalana de Cooperació al Desenvolupament, etc.

Moderació de la sessió: Neil Datta, Secretari del Fòrum Parlamentari Europeu pels Drets Sexuals i Reproductius (EpF).

Resultats esperats: compartir informació sobre els moments d’incidència clau en DSiR, i posar sobre la taula una llista de recomanacions i accions de cara el futur:

 • Moments clau en l’Agenda Global
 • Moments clau en l’Agenda de la Unió Europea
 • Llista de recomanacions i accions més enllà dels moments clau

Les participants podran plantejar preguntes concretes de com treballar conjuntament de cara les trobades internacionals del futur i  fer propostes en com moure i enfortir l’Agenda de la Unió Europea en DSiR.

15h15- 15h30 Tancament 

 • MEP Ernest Urtasun

 

REFERÈNCIES

Agenda 2030 Feminista: www.agenda2030feminista.org

RSMLAC: https://reddesalud.org/

Wide+: https://wideplus.org/

Declaració Agenda 2030 Feminista (2019): http://bit.ly/declaració2030femCAT

Declaració de MEP for Sexual & Reproductive Rights i de All of Us (2019): Call on Ursula von der Leyen to strongly support and defend Gender Equality and Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR):

https://www.greens-efa.eu/files/doc/docs/4ada21102b0993d1d8278057d3b5d906.pdf

Share: