INTEGRACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN ELS COMPROMISOS DEL PLA NACIONAL PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA.

REVISIÓ TÈCNICA DE LA INTEGRACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN ELS COMPROMISOS DEL PLA NACIONAL PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA.

 

Durant la tardor de 2020, l’Agenda 2030 Feminista (Creación Positiva i L’Associació Drets Sexuals i Reproductius) ha dut a terme la revisió tècnica dels compromisos del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya en clau de gènere i des d’una perspectiva feminista interseccional de cara el seu procés periòdic d’actualització. Aquesta revisió s’emmarca en el procés de contractació, per part del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS).


Les polítiques públiques han de tenir com a objectiu protegir, promoure i garantir els drets humans de totes les persones i col·lectius, i això comporta  que les institucions tenen l’obligació  de crear condicions per a garantir la igualtat de gènere, la no discriminació, el dret al propi cos i el dret a viure una vida lliure de violències masclistes. Perquè la implementació de les polítiques públiques sigui realment transformadora és essencial incorporar els principis dels drets humans de les dones i, per tant, transversalitzar la perspectiva de gènere i les múltiples discriminacions que pateixen les dones, les persones que pertanyen als col·lectius LGTBI+ i altres col·lectius, per a no deixar a moltes persones enrere.

L’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible és un full de ruta universal que afecta a tots els estats membres de Nacions Unides, institucions, entitats, empreses i ciutadania. És una oportunitat clau en l’avenç del ple exercici dels drets humans de les dones, tenint en compte que la seva declaració política reconeix la importància de la transversalitat de gènere de la Plataforma d’Acció de Beijing i del Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament del Caire, com a elements fundacionals. L’Agenda 2030 estableix un ODS específic per a la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes (ODS 5) i fites de gènere en altres ODS, però no reconeixen de manera explícita tots els drets humans de les dones.

La implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya compta amb el Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, elaborat per la Comissió Tècnica creada per l’Acord de Govern de 14 de febrer de 2017, modificat per l’Acord de Govern de 24 d’abril de 2019,  validat posteriorment per la Comissió Interdepartamental del mateix Pla i aprovat pel Govern el 25 de setembre de 2019. Aquest Pla segueix els paràmetres de l’Agenda 2030 global a Catalunya i està pensat per a ser una eina de política pública integral, transformadora i coherent i, alhora, viva.

La seva revisió és una oportunitat clau per a la garantia dels drets humans i en particular dels drets humans de les dones. Però això només serà possible si els compromisos que el conformen, el seu seguiment i execució, tenen en compte la transversalització de gènere i la perspectiva interseccional, en compliment dels plans i normativa tant nacional com d’instruments i agendes internacionals que vetllen per aquests drets (Plataforma d’Acció de Beijing, Programa d’Acció del Caire, Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de tota forma de discriminació contra la dona (CEDAW), entre d’altres).

La Plataforma d’Acció de Beijing estableix que “l’èxit de les polítiques i de les mesures destinades a recolzar i reforçar la promoció de la igualtat de gènere i la millora de les condicions de la dona s’ha de basar en la integració d’una perspectiva de gènere en les polítiques generals relacionades amb totes les esferes de la societat”. A nivell de normativa nacional, en compliment de l’Estatut d’autonomia (Art. 41), la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes (Article 3) té com a un dels seus principis bàsics la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere i per tant que “els poders públics han d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els nivells i a totes les etapes (…)”.  I el Pla de Govern de la XII legislatura estableix que “la perspectiva de gènere serà present en tota l’acció de govern” a través del Pla estratègic de polítiques d’equitat de gènere 2018-2021 que té com a un dels eixos d’acció la transversalització de la perspectiva de gènere en les polítiques públiques.

A més a més, el mandat procedent de la moció 20/XII del Parlament de Catalunya sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible insta el Govern a “prioritzar l’Agenda 2030 en l’elaboració de totes les seves polítiques i continuar amb els treballs d’elaboració del pla per a l’Agenda 2030 vetllant per la integració de manera transversal, del desenvolupament i la defensa dels drets de les dones i la diversitat sexual i de gènere.”

Per tot això i per la seva característica de Pla obert i amb el compromís del Govern que aquest s’actualitzi per tal de garantir que no es deixi a ningú enrere, ha estat necessària una revisió amb perspectiva de gènere precisa, que va més enllà dels compromisos vinculats amb l’ODS 5 relatiu a la igualtat de gènere.

Des del feminisme, entenem i visibilitzem el vincle evident que hi ha entre cada ODS, els drets humans de les dones i els drets sexuals i reproductius. Aquest vincle no està present en els 17 ODS oficials i,  per tant,  existeix el risc que l’Agenda 2030 estigui, des de l’inici, “deixant a molta gent enrere“. Si volem realitzar canvis estructurals que aportin a la transformació social és indispensable visibilitzar i treballar des d’aquest vincle.

 

Share: