INCIDÈNCIA POLÍTICA

 

L’objectiu, alhora que acció principal i transversal del Programa Agenda 2030 Feminista és la Incidència Política que es realitza a nivell català, estatal, europeu, i global, a través de la participació als diferents espais mencionats, generant aliances i posicionaments comuns amb associacions, moviments i xarxes d’entitats catalanes, llatinoamericanes i europees.

Fem incidència per incorporar i garantir els drets sexuals i reproductius dins les polítiques públiques locals i globals. Participem de manera activa tant a nivell local com multilateral a espais com la Comissió sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona de Nacions Unides (CSW) i el Fòrum d’Alt Nivell per el Desenvolupament Sostenible (HLPF) que tenen lloc anualment (a nivell regional com global) entre d’altres. La incidència es fa sempre des d’una perspectiva de gènere i de drets humans amb una mirada feminista interseccional.