INSCRIPCIONS

 

ANTECEDENTS / AGENDA 2030 FEMINISTA

L’Agenda 2030 Feminista vol contribuir a la garantia real dels Drets Sexuals i Reproductius i que aquests Drets Humans de les Dones, inclosos a l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible marquin les polítiques públiques de manera transversal a través del procés d’implementació de l’agenda, tant a nivell local com global.

Els Drets Sexuals i Reproductius són drets de les dones i s’han de posar al centre de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. L’aproximació legal en drets humans expressada en els convenis internacionals i altres instruments de drets humans de les dones, és necessari però no suficient per un canvi significatiu de cultura que sustenta les relacions desiguals de gènere. És per això que des del feminisme interseccional treballem per canviar el paradigma patriarcal i per aconseguir una transformació social real, dotant de contingut polític feminista els instruments internacionals de drets humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible estableix un ODS específic per a la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes: l’ODS 5, i fites de gènere en altres ODS, però no es reconeixen de manera explícita els Drets Humans de les Dones, quedant fora del document oficial. Només s’integra en la seva declaració política, i reconeix la importància de la transversalitat de gènere de la Plataforma d’Acció de Beijing i del Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament de El Cairo, com a elements fundacionals. Els drets sexuals de les dones i d’altres col·lectius no es troben reconeguts en els ODS i els drets reproductius s’incorporen de manera molt acotada.

És per això que un dels principals objectius i alhora acció de l’Agenda 2030 Feminista, és la incidència política amb perspectiva de gènere i de drets humans, amb mirada feminista interseccional, per tal de incorporar i garantir els Drets Sexuals i Reproductius en les polítiques públiques locals i globals. D’aquí la importància de no perdre mai de vista la doble vessant local-global a través d’aliances entre entitats, xarxes i moviments de diferents regions del món, i de les sinèrgies creades amb representants de preses de decisions en els diferents nivells polítics i l’exigibilitat de responsabilitats. És per això que, a més a més de participar activament i fer incidència feminista als espais locals però també als globals,  l’Agenda 2030 Feminista junt amb entitats catalanes, europees i llatinoamericanes han elaborat una Declaració per posar els Drets Sexuals i Reproductius al centre de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

 

MESURAR LA GARANTIA DELS DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS

Un dels objectius principals de l’Agenda 2030 Feminista ha estat la creació d’un instrument que pretén ser una eina de seguiment i monitoratge de les polítiques públiques catalanes en relació als Drets Sexuals i Reproductius i inclou una proposta d’indicadors feministes per tal que puguin aportar a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, des d’una perspectiva feminista interseccional.

Per elaborar aquest instrument s’ha comptat amb  un Grup de monitoratge representat per les següents entitats/xarxes d’entitats catalanes vinculades a la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius (tenint en compte la seva diversitat i interseccionalitat): Sida Studi, Assexora’tgn, Dones amb Empenta, Mujeres Pa’lante, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Fundació Aroa, Plataforma LGTBI, CooperAcció, Fundació SURT, Xarxa de Dones per la Salut i de manera puntual, l’Associació Dona Balàfia.

El treball del Grup de monitoratge de l’Agenda 2030 Feminista ha estat possible també gràcies a la dinamització i expertesa d’Almena Cooperativa Feminista, i al recolzament d’expertes en instruments de monitoratge internacionals i d’incidència política d’Amèrica Llatina i el Carib (com són les xarxes: Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC y la Red de Educación Popular Entre Mujeres – REPEM).

Per entendre el perquè de la necessitat d’un instrument de monitoratge dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) a Catalunya i a l’Agenda 2030, s’ha comptat amb un informe elaborat per el Grup de Recerca Antígona. Aquest informe, pretén ajudar a entendre si les polítiques públiques catalanes de desenvolupament dels DSiR són les adequades per a la implementació dels ODS des d’una perspectiva de gènere i feminista.

Per monitorar la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius (instrument), conèixer-ne l’estat (informe Antígona) i posicionar-nos políticament des del feminisme i la defensa dels drets humans (Declaració Agenda 2030 Feminista), l’Agenda 2030 Feminista ha considerat sis eixos claus dels que se n’exigeix una rendició de comptes per cadascun d’ells:

Eix 1: Educació Sexual

Eix 2: Economia de les Cures

Eix 3: Laïcitat i fonamentalisme

Eix 4: Avortament i anticoncepció

Eix 5: Violències masclistes

Eix 6: Discursos d’odi, estigma i discriminació (LGTBI+ i Feminismes)

 

OBJETIUS

Presentar l’instrument de monitoratge dels Drets Sexuals i Reproductius a Catalunya i a l’Agenda 2030, com a eina d’incidència política per monitorar les polítiques públiques catalanes en la garantia d’aquests drets humans de les dones, i la importància de mesurar bé el seu compliment tant a nivell local com global:

  • Donar a conèixer aquesta eina d’incidència col·lectiva, tractant-se d’un instrument viu, tant a les entitats de la societat civil catalana, moviments i ciutadania, com a les institucions a Catalunya, i com s’ha construït a través de la coproducció feminista interseccional.
  • Visibilitzar l’estat dels DSiR en relació a les polítiques públiques a Catalunya (es presentarà també el document elaborat per el Grup de Recerca Antígona)
  • Compartir experiències de monitoratge en Drets Sexuals i Reproductius a altres regions del món com la llatinoamericana i la importància de teixir aliances feministes i treballar conjuntament des de l’àmbit local i alhora incidir en els espais globals.
  • Conèixer quins són els reptes i objectius de les institucions a Catalunya per garantir els Drets Sexuals i Reproductius alhora que s’implementa l’Agenda 2030 i altres agendes de defensa dels drets humans de les dones.

 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE LES ASSISTENTS A L’ACTE

El seminari està dirigit tant a organitzacions de la societat civil (drets humans i drets de les dones), autoritats, representants governamentals (institucions i ens a Catalunya) i a la ciutadania en general.

ALGUNS DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

Declaració Agenda 2030 Feminista: (CAT)   http://bit.ly/declaració2030femCAT / (CAST) http://bit.ly/declaración2030femCAST  / (EN) http://bit.ly/2030feministmanifesto

 

INSCRIPCIONS I CONTACTE

Si vols assistir a l’acte, et pots inscriure a través d’aquest formulari (aforament limitat): http://bit.ly/inscripcions_acte

INSCRIPCIONS

Per més informació: info@agenda2030feminista.org

 

 

 

 

 

Share: