ALIANÇA i DECLARACIÓ

(CAT) (ES) (ENG)

ALIANÇA i DECLARACIÓ AGENDA 2030 FEMINISTA (CAT)

‘Els Drets Sexuals i Reproductius al centre de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible’

Aliança 2030 Feminista

Un dels principals objectius de l’Agenda 2030 Feminista és la creació i consolidació d’una aliança per la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, fer-los visibles i reals en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), ja que només amb un procés de nova governança mundial que impliqui la societat civil, es podrà convertir aquesta Agenda 2030 en una agenda feminista.

En el marc del 62º període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW62) de Nacions Unides i sota els auspicis de l’Agenda 2030 Feminista, va tenir lloc la trobada amb representants de més de 700 organitzacions de dones d’una vintena països d’Amèrica Llatina i Europa per establir les bases d’una aliança per introduir la perspectiva feminista a l’Agenda 2030 i que aquesta mirada fos incorporada en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Declaració 2030 Feminista

Durant aquesta primera trobada de l’aliança es van acordar els eixos centrals del document d’acció i incidència política per centrar-se en els àmbits de l’educació sexual des del feminisme, l’anticoncepció i l’avortament, la no criminalització dels col·lectius LGTBI, i la lluita contra la violència masclista. L’objectiu d’aquest document d’acció és oferir un espai de diàleg per definir un posicionament polític conjunt que incideixi directament en l’agenda internacional que viu moments de retrocés en la defensa dels drets de les dones.

Posteriorment a la trobada de creació de l’Aliança, les seves impulsores inicials i les que s’hi han anat incorporant, han treballat durant un any en coproducció per consolidar una declaració que pretén ser un dels instruments col·lectius d’incidència i difusió per situar els Drets Humans de les Dones a les agendes locals i globals. El document es centra finalment en sis eixos clau vinculats directament a la feina que s’està realitzant amb el Grup de Monitoratge de l’Agenda 2030 Feminista (part també de l’aliança) per a l’elaboració d’un instrument de monitoratge de les polítiques públiques catalanes en la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius.

Els 6 eixos són els següents:

 1. Educació Sexual
 2. Economia de les cures
 3. Laïcitat i fonamentalismes
 4. Avortament i anticoncepció
 5. Violències masclistes
 6. Discursos d’odi, estigma i discriminació

La Declaració Agenda 2030 Feminista, impulsada per més de 1500 entitats membres de l’aliança Agenda 2030 Feminista, va ser presentada el 14 de març de 2019 a la seu de UNWOMEN a la ciutat de Nova York, en un acte paral·lel en el marc de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW63) amb la presència d’entitats i xarxes d’entitats d’Amèrica Llatina i el Carib i Europa i representants de la delegació catalana a la CSW63.

DECLARACIÓ

La Declaració està oberta a adhesions per a totes aquelles entitats, associacions, organitzacions, moviments, persones a títol individual que defensen des dels seus espais els drets de les dones i en particular la garantia dels drets sexuals i reproductius.

ADHESIONS

 

DECLARACIÓN AGENDA 2030 FEMINISTA (ES)

‘Los Derechos Sexuales y Reproductivos en el centro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible’

ES  >  Declaración2030Feminista_ES 

El jueves 14 de marzo de 2019 se presenta la Declaración Agenda 2030 Feminista en ONU MUJERES en Nueva York, en un acto paralelo en el marco de la Comisión del a Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW63)

La Agenda 2030 Feminista y su alianza lanzan la Declaración con la presencia de entidades y redes de entidades de América Latina y el Caribe y Europa y representantes de la delegación catalana en la CSW63.

Uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 Feminista es la creación y consolidación de una alianza para la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, hacerlos visibles y reales en el marco de los ODS.

La alianza, creada durante la CSW62 y formada por entidades y organizaciones de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe y Europa, ha trabajado en coproducción para consolidar la Declaración que será uno de los instrumentos colectivos de incidencia y difusión para posicionar los Derechos Humanos de las Mujeres en las agendas locales y globales.

El documento se centra en seis ejes clave vinculados directament al trabajo que se está realizando con el Grupo de Monitoreo de la Agenda 2030 Feminista para elaborar un instrumento de monitoreo de las políticas públicas catalanas en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Los 6 ejes son los siguientes:

 1. Educación Sexual
 2. Economía de los cuidados
 3. Laicidad y fundamentalismos
 4. Aborto y anticoncepción
 5. Violencias machistas
 6. Discursos de odio, estigma y discriminación

La Declaración impulsada por más de 1500 entidades parte de la alianza Agenda 2030 Feminista, se presenta en el marco de la CSW63 y está abierta a adhesiones para todas aquellas entidades, organizaciones, movimientos y personas a título individual que defiende los derechos de las mujeres y en particular la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

DECLARACIÓN ADHESIONES

 

 

2030 FEMINIST AGENDA MANIFESTO (ENG)

‘Sexual and Reproductive Rights at the center of the 2030 Agenda for Sustainable Development’

ENG  >  2030FeministManifesto_Eng

Thursday March 14, 2019 the 2030 Feminist Agenda Manifesto is launched at UNWOMEN in New York as a parallel event during the Commission on the Status of Women (CSW63).

One of the main purposes of the 2030 Feminist Agenda is to build and consolidate an international alliance to defend Sexual and Reproductive Rights and make them visible in the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs).

This alliance is a partnership of women and feminist organizations, groups, networks and social movements from Latin America and the Caribbean and Europe that was created during the CSW62. Since then, the alliance has work together collaboratively to consolidate the Declaration as a common instrument for advocacy and dissemination to make sure Women’s human rights are in both the local and global agendas. The Declaration focuses on the following key issues:

 1. Comprehensive Sexuality Education
 2. The Care economy
 3. Secularism and fundamentalism
 4. Abortion and contraception
 5. Violence against women
 6. Hate speech, stigma and discrimination (LGBTI+ and Feminisms)

The Declaration promoted by more than a 1500 organizations members of the 2030 Feminist Agenda alliance is  launched in the framework of the CSW63 and open to endorsements.

MANIFESTO ENDORSEMENT

 

IMPULSORES i ADHERIDES / IMPULSORAS Y ADHERIDAS / PROMOTERS & ENDORSING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Info: info@agenda2030feminista.org