DECLARACIÓ AGENDA 2030 FEMINISTA

‘Els Drets Sexuals i Reproductius al centre de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible’

CAT > Declaració2030Feminista_Cat 

El dijous 14 de març de 2019 es presenta la Declaració Agenda 2030 Feminista a la seu de UNWOMEN a la ciutat de Nova York, en un acte paral·lel en el marc de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW63) del 2019.

L’Agenda 2030 Feminista i la seva aliança llancen la Declaració amb la presència d’entitats i xarxes d’entitats d’Amèrica Llatina i el Carib i Europa i representants de la delegació catalana a la CSW63.

Un dels principals objectius de l’Agenda 2030 Feminista és la creació i consolidació d’una aliança per la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, fer-los visibles i reals en el marc de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible a través dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’aliança, creada durant la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la dona de 2018 (CSW62) està formada per entitats i organitzacions de dones i feministes d’Amèrica Llatina i el Carib i Europa. Durant un any ha treballat en coproducció per consolidar la Declaració que pretén ser un dels instruments col·lectius d’incidència i difusió per situar els Drets Humans de les Dones a les agendes locals i globals.

El document es centra en sis eixos clau vinculats directament a la feina que s’està realitzant amb el Grup de Monitoratge de l’Agenda 2030 Feminista per a l’el·laboració d’un instrument de monitoratge de les polítiques públiques catalanes en la garantia dels Drets Sexuals i Reproductius.

Els 6 eixos són els següents:

 1. Educació Sexual
 2. Economia de les cures
 3. Laïcitat i fonamentalismes
 4. Avortament i anticoncepció
 5. Violències masclistes
 6. Discursos d’odi, estigma i discriminació

La Declaració, impulsada per més de 1500 entitats membres de l’aliança Agenda 2030 Feminista, es presenta en el marc de la CSW63 i està oberta a adhesions per a totes aquelles entitats, associacions, organitzacions, moviments, persones a títol individual que defensen des dels seus espais els drets de les dones i en particular la garantia dels drets sexuals i reproductius.

Adhesions ?http://bit.ly/declaracio2030feminista

+ Info: info@agenda2030feminista.orgDECLARACIÓN AGENDA 2030 FEMINISTA

‘Los Derechos Sexuales y Reproductivos en el centro de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible’

ES  >  Declaración2030Feminista_ES 

El jueves 14 de marzo de 2019 se presenta la Declaración Agenda 2030 Feminista en ONU MUJERES en Nueva York, en un acto paralelo en el marco de la Comisión del a Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW63)

La Agenda 2030 Feminista y su alianza lanzan la Declaración con la presencia de entidades y redes de entidades de América Latina y el Caribe y Europa y representantes de la delegación catalana en la CSW63.

Uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 Feminista es la creación y consolidación de una alianza para la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, hacerlos visibles y reales en el marco de los ODS.

La alianza, creada durante la CSW62 y formada por entidades y organizaciones de mujeres y feministas de América Latina y el Caribe y Europa, ha trabajado en coproducción para consolidar la Declaración que será uno de los instrumentos colectivos de incidencia y difusión para posicionar los Derechos Humanos de las Mujeres en las agendas locales y globales.

El documento se centra en seis ejes clave vinculados directament al trabajo que se está realizando con el Grupo de Monitoreo de la Agenda 2030 Feminista para elaborar un instrumento de monitoreo de las políticas públicas catalanas en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Los 6 ejes son los siguientes:

 1. Educación Sexual
 2. Economía de los cuidados
 3. Laicidad y fundamentalismos
 4. Aborto y anticoncepción
 5. Violencias machistas
 6. Discursos de odio, estigma y discriminación

La Declaración impulsada por más de 1500 entidades parte de la alianza Agenda 2030 Feminista, se presenta en el marco de la CSW63 y está abierta a adhesiones para todas aquellas entidades, organizaciones, movimientos y personas a título individual que defiende los derechos de las mujeres y en particular la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Adhesiones ?http://bit.ly/declaracio2030feminista

+ Info: info@agenda2030feminista.org


2030 FEMINIST AGENDA DECLARATION

‘Sexual and Reproductive Rights at the center of the 2030 Agenda for Sustainable Development’

ENG  >  Declaration2030Feminist_Eng

Thursday March 14, 2019 the 2030 Feminist Agenda Declaration is launched at UNWOMEN in New York as a parallel event during the Commission on the Status of Women (CSW63).

One of the main purposes of the 2030 Feminist Agenda is to build and consolidate an international alliance to defend Sexual and Reproductive Rights and make them visible in the framework of the Sustainable Development Goals (SDGs).

This alliance is a partnership of women and feminist organizations, groups, networks and social movements from Latin America and the Caribbean and Europe that was created during the CSW62. Since then, the alliance has work together collaboratively to consolidate the Declaration as a common instrument for advocacy and dissemination to make sure Women’s human rights are in both the local and global agendas. The Declaration focuses on the following key issues:

 1. Comprehensive Sexual Education
 2. Care economy
 3. Secularisme and fundamentalism
 4. Abortion and contraception
 5. Violence against women
 6. Hate speeches, stigma and discrimination

The Declaration promoted by more than a 1500 organizations members of the 2030 Feminist Agenda alliance is  launched in the framework of the CSW63 and open to endorsements.

Endorsements ?http://bit.ly/declaracio2030feminista

More information: info@agenda2030feminista.org


 

Share: