Nova York, 19 de juliol de 2018

Un cop acabada la setmana de revisió dels ODS d’enguany i la setmana de revisió dels Informes Nacionals Voluntaris (VNR) de 47 estats i la sessió ministerial, han tingut lloc a Nacions Unides i als espais paral·lels i complementaris, sessions relacionades amb l’auditoria i la rendició de comptes de l’Agenda 2030.

És per això que com Agenda 2030 Feminista i el CNDC hem assistit tres sessions on s’han presentat estratègies, experiències i valoracions sobre com auditar l’implementació de l’agenda als diferents nivells: locals, regionals, nacionals i estatals, tot generant debat.

En primer lloc, hem assistint a l’acte organitzat per  a Nacions Unides sobre auditar la implementació de l’. És molt important que insistim als diferents actors locals, regionals, nacionals i estatals que la rendició de comptes és fonamental.

A continuació hem estat presents també a la sessió sobre auditoria dels ODS/igualtat de gènere a través de les experiències de països llatinoamericans com Costa Rica i Colòmbia, on a també ha tingut un espai de presentació per Santiago Martínez, representant el Tribunal de Cuentas de l’estat Espanyol.

Martínez ha presentat una nova iniciativa del Tribunal de Cuents anomenada “fiscalización cooperativa de desempeño sobre la preparación para la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5: Equidad de Género, de la Agenda 2030”.

Martínez ha considerat que hi ha lideratge i compromís per implementar però que s’han de millorar els mecanismes de seguiment de l’ . Des d’Agenda 2030 Feminista creiem que aquesta millora del seguiment s’ha de fer de manera transversal a tots els ODS i no només a l’ODS5, ja que la perspectiva de drets humans de les dones ha de ser present a tots.

El representant del Tribunal de Cuentas també ha fet esment al paper d’organitzacions de la societat civil i plataformes com com a actors pel seguiment de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible i l’informe que s’ha elaborat i es va presentar el 18 de juliol a la delegació del Govern espanyol a Nova York.

?Podeu veure la sessió sencera (en anglès) aquí. 

Finalment hem tingut la oportunitat d’assistir a un side-event organitzat per The Center for Economic and Social Rights works to promote social justice through human rights sobre com l’austeritat fiscal ha afectat els drets humans i com podria ser compatible amb assolir l’ Agenda2030. A l’Acte hi ha participat Carlos García Paret de Futuro en Común.

 

Share: