Aliança Amèrica Llatina i Europa per una Agenda 2030 Feminista a Nacions Unides

[NP] Aliança Amèrica Llatina i Europa per una Agenda 2030 Feminista a Nacions Unides

Descarregar PDF [CAT] | Descargar PDF [ESP] | Download PDF [ENG]

  • Més de 700 organitzacions d’una vintena de països d’Amèrica Llatina i Europa han iniciat el treball conjunt per introduir la perspectiva feminista en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
  • La trobada, realitzada en el marc del CSW62 de l’ONU, ha posat les bases per situar els drets sexuals i reproductius en el centre de la defensa dels drets humans de les dones

Nova York, 14 de març de 2018 – Més de 700 organitzacions de dones d’una vintena països d’Amèrica Llatina i Europa han establert les bases d’una aliança per introduir la perspectiva feminista a l’Agenda 2030 i que aquesta mirada sigui incorporada en els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L’aliança sorgeix com un dels programes d’acció del projecte Agenda2030Feminista, liderat per les entitats catalanes Creación Positiva i Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFICB) que treballen en la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius com a centre de la defensa dels Drets Humans de les Dones. El projecte compta amb el finançament de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Les representants de les diferents entitats, reunides a Nova York en el marc del 62 període de sessions de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW62) de Nacions Unides, han acordat els eixos centrals del document d’acció i incidència política.  Aquests eixos de treball se centren en els àmbits de l’educació sexual des del feminisme; l’anticoncepció i l’avortament; la no criminalització dels col·lectius LGTBI i la lluita contra tota expressió de violència masclista. Segons ha explicat Montserrat Pineda, responsable d’incidència política de Creación Positiva, «volem oferir un espai de diàleg per definir un posicionament polític conjunt que incideixi directament en l’agenda internacional que viu moments de retorcés en la defensa dels drets de les dones». Per les impulsores d’aquest projecte, només treballant des d’una aliança que «suposi un procés de nova governança mundial implicant la societat civil, es podrà convertir l’Agenda 2030 en una agenda feminista» ha assegurat Sílvia Aldavert, coordinadora de l’APFCIB.

A partir d’ara es treballarà en un document de consens per establir les accions d’incidència política, de participació i de lideratge global i local necessàries per incorporar la mirada feminista en defensa dels drets de les dones. Aquesta aliança treballarà tant en l’àmbit global i fòrums internacionals com en l’àmbit local definint instruments perquè els governs incorporin de forma transversal la mirada feminista en els seus plans de desenvolupament dels ODS.

L’Agenda2030Feminista és un espai de trobada d’entitats, grups, xarxes i moviments socials que comparteixen, des del feminisme, la defensa dels drets sexuals i reproductius i dels drets humans de les dones com a prioritats en les agendes d’acció i incidència quotidiana. L’Agenda ja ha treballat en la definició d’uns ODS feministes interseccionals com alternativa als ODS aprovats per Nacions Unides. Els ODS feministes constitueixen una anàlisi crítica per visibilitzar el vincle entre cada ODS , els Drets Humans de les Dones i els Drets Sexuals i Reproductius.

#AliançaDSiR #Agenda2030Feminista #DSiR #ODSFeministes #CSW62

Share: